asdasd

Dla kogo?

 • KPO
 • BDO
 • KEO
 • Dokumenty handlowe
 • Cenniki regionalne
 • Rejony i kwadraty
 • Trasówki
 • KPO-K
 • Wynajem kontenerów
 • KPO
 • Kwity wagowe
 • Oferty/umowy
 • Zlecenia transportowe
 • KP

Przedsiębiorstwa Transportujące Odpady:

 • Medyczne – obsługa klientów detalicznych, abonamenty, cenniki regionalne, harmonogramowanie, obsługa KPO i KEO, magazyn odpadów i ewidencja pojemników, integracja z BDO
 • Zwierzęce – obsługa zgłoszeń (tel / sms), optymalizacja dynamiczna tras, cenniki rejonowe-agencyjne, dokumenty handlowe kat.1-3, wymagane raportowanie
 • Budowlane – zgłoszenia i zlecenia na kontenery, kontrola wynajmów i zasobów, tworzenie harmonogramów usług, kwity wagowe, KPO
 • Przemysłowe – brokering, transport własny oraz obcy, magazyn i obsługa decyzji

identyfikacja RFID

integracja z GPS

integracja z systemami wagowymi

kompleksowa obsługa transportu

zarządzanie flotą pojazdów i maszyn

zarządzanie pracownikami

Poznaj całą rodzinę rozwiązań wspierających zarządzanie odpadami od ITCenter:

Systemy

Wytwórca odpadów

Transportujący

Unieszkodliwiający (RIPOK, segregacja, składowanie)

Funkcjonalności SOT BDO

 • Obieg dokumentów zgodny z BDO
 • Zarządzanie zgłoszeniami odbioru odpadów
  
 

Funkcjonalności SOT BDO + dodatkowo

 • Kartoteki kontrahentów, pojazdów i kierowców
 • Sekwencjonowanie, optymalizacja i kontrola realizacji usług transportowych
 • Zarządzanie pracą kierowcy dzięki aplikacji mobilnej
 • Możliwość wystawienia KPO również w imieniu klienta
 • Możliwość wiązania KPO ze zleceniami
 • Terminarz zleceń
 • Aplikacja mobilna w której wystawisz KPO oraz zmienisz jego status
 • Aplikacja mobilna dzięki której przekażesz odpady do przejmującego
 

Funkcjonalności SOT BDO, SOT Zbieracz + dodatkowo

 • Pełna obsługa zleceń transportowych i usługowych (w tym zarządzanie usługami cyklicznymi (umowy indywidualne i z gminami) i reklamacjami)
 • Pełne zarządzanie zasobami (pojazdy, kierowcy, pracownicy zakładu)
 • Harmonogramowanie i zaawansowana optymalizacja realizacji usług z wyprzedzeniem do 30 dni,
 • Zarządzanie usługami realizowanymi przez podwykonawców/dostawców
 • Automatyzacja rozliczeń z kontrahentami (Fakturowanie, decyzje, limity, rozliczenia z ARiMR)
 • Rozbudowany moduł awizacji i zarządzania ruchem na placu (YMS)
 • Obsługa gospodarki magazynowej uwzględniającej etapy przetworzenia odpadu
 • Obsługa niezbędnej sprawozdawczości drogi odpadu
Chcesz dowiedzieć się jak usprawniliśmy procesy oparte o BDO? Zadzwoń do nas…
© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter